Контакти

  • директор: инж. Калин Николов – 0887790032
  • зам. директор: инж. Михаил Алексов
  • гл.счетоводител:  Сашка Данова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Адрес:  с.Бързия , обл.Монтана , ул.Петроханска №1
Advertisements