Архив 2017г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

•13.03.2017г                    17001               29.03.2017г.             „ХАЙДИ“ ЕООД

•13.03.2017г.                   17002               29.03.2017г.            „ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012“ ЕООД

22.05.2017г                    17003               07.06.2017г.            „АРСОВ 90“ ЕООД

14.06.2017г.                   17004               29.06.2017г.            „ДИРАДА 2011“ ЕООД

13.09.2017г.                   17005                27.09.2017г.           „ПЛАМ ФОРЕСТ“ ЕООД

•04.10.2017г.                   17006                18.10.2017г.            „ХАЙДИ“ EООД

•19.10.2017г.                   17007                02.11.2017г.            „АРСОВ 90“ ЕООД

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

•13.03.2017г.                    1701                 29.03.2017г             „ХАЙДИ“ ЕООД 

14.06.2017г.                    1702                 29.06.2017г.           „ДИРАДА 2011“ ЕООД

22.06.2017г.                    1703                 06.07.2017г.           „ХАЙДИ“ ЕООД

•09.08.2017г.                    1704                 24.08.2017г.           „ПЛАМ ФОРЕСТ“ EOOД

•05.12.2017г.                    1705                 20.12.2017г.          „ХАЙДИ“ ЕООД  протокол

•05.12.2017г.                    1706                 20.12.2017г.          „ХАЙДИ“ ЕООД  протокол

3.Търг с явно наддаване за възмездно ползване, чрез продажба на прогнозни количества дървесина по асортименти :

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

•24.11.2017г.         тр. фурнир и шел      14.12.2017г.      „Медбио фарма“ ООД 

•24.11.2017г.    тр. за бичене над 30      14.12.2017г.       „Мебелфаб“ АД

•24.11.2017г.       тр. за бичене 18-29     14.12.2017г.       „Дирада 2011“ ЕООД

•24.11.2017г.                    ОЗМ над 30     14.12.2017г.       „Дирада 2011“ ЕООД

•24.11.2017г.                      ОЗМ 18-29     14.12.2017г.       „Дирада 2011“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements