Архив 2017г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

•13.03.2017г                    17001               29.03.2017г.             „ХАЙДИ“ ЕООД

•13.03.2017г.                   17002               29.03.2017г.            „ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012“ ЕООД

22.05.2017г                    17003               07.06.2017г.            „АРСОВ 90“ ЕООД

14.06.2017г.                   17004               29.06.2017г.            „ДИРАДА 2011“ ЕООД

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

•13.03.2017г.                    1701                 29.03.2017г             „ХАЙДИ“ ЕООД 

14.06.2017г.                    1702                 29.06.2017г.           „ДИРАДА 2011“ ЕООД

22.06.2017г.                    1703                 06.07.2017г.           „ХАЙДИ“ ЕООД

 

 

За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков