Архив 2017г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

•13.03.2017г                    17001               29.03.2017г.             „ХАЙДИ“ ЕООД

•13.03.2017г.                   17002               29.03.2017г.            „ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012“ ЕООД

22.05.2017г                    17003               07.06.2017г.            „АРСОВ 90“ ЕООД

14.06.2017г.                   17004               29.06.2017г.            „ДИРАДА 2011“ ЕООД

13.09.2017г.                   17005                27.09.2017г.           „ПЛАМ ФОРЕСТ“ ЕООД

•04.10.2017г.                   17006                18.10.2017г.            „ХАЙДИ“ EООД

•19.10.2017г.                   17007                02.11.2017г.            „АРСОВ 90“ ЕООД

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

•13.03.2017г.                    1701                 29.03.2017г             „ХАЙДИ“ ЕООД 

14.06.2017г.                    1702                 29.06.2017г.           „ДИРАДА 2011“ ЕООД

22.06.2017г.                    1703                 06.07.2017г.           „ХАЙДИ“ ЕООД

•09.08.2017г.                    1704                 24.08.2017г.           „ПЛАМ ФОРЕСТ“ EOOД

 

 

 

 

За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements