Архив 2016г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия организира следните търгове:

Публикувано         обект          дата на търга       втора дата            спечелил

10.06.2016г.          16004         22.06.2016г.         29.06.2016г.„ХАЙДИ“ ЕООД

10.06.2016г.          16005         22.06.2016г.         29.06.2016г.ЕТ“БОБИ ДАНИ-СВЕТЛИН ДАНАИЛОВ“

10.06.2016г.           1603          22.06.2016г.         29.06.2016г.„СНЕЖИ-ГАБИ“ ЕООД

10.06.2016г.           1604          22.06.2016г.         29.06.2016г.ЕТ „СЪНИ 90-ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ“

•30.06.2016г.           16006        12.07.2016г.          19.07.2016г.„ПЛАМ ФОРЕСТ“ ЕООД

•01.12.2016г.           ОЗМ 18-29           14.12.2016г.       21.12.2016г.    „Хайди“ ЕООД

•01.12.2016г.           ОЗМ над 30         14.12.2016г.       21.12.2016г.    „Арсов 90“ EOOД

•01.12.2016г.           Тр.Б 18-29            14.12.2016г.       21.12.2016г.    „Ирели“ ООД

•01.12.2016г.           Тр.Б 30-49            14.12.2016г.       21.12.2016г.    „Арсов 90“ EOOД

•01.12.2016г.           Тр.Б над 50          14.12.2016г.       21.12.2016г.     „Aрсов 90“ ЕООД

•01.12.2016г.    Тр. фурнир и шел       14.12.2016г.       21.12.2016г.    „Мебелфаб“ АД

 

 

Advertisements