Архив 2014г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия организира следните търгове:

Публикувано         обект         дата на търга       втора дата            спечелил

11.01.2014           1401       22.01.2014г.         29.01.2014г.  „Борис Иванов-58″ ЕООД

•15.02.2014г.         1402      27.02.2014г.         06.03.2014г.   ЕТ „СЪНИ 90 – ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ“

16.04.2014г.         1403      29.04.2014г.         06.05.2014г.  „ПЛАМ ФОРЕСТ“ ЕООД

•16.05.2014г.         1404      29.05.2014г.         05.06.2014г.   ЕТ „СЪНИ 90 – ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ“ 

11.06.2014г.    тех. д-на и д-ва за огрев        25.06.2014г.       03.07.2014г.

•11.06.2014г.    трупи бичене 18-29см.           25.06.2014г.       03.07.2014г. „Ирели“ ООД

11.06.2014г.    трупи бичене над 30см.         25.06.2014г.       03.07.2014г. „Арсов 90“ ЕООД

11.06.2014г.    трупи ОЗМ 18-29см.               25.06.2014г.       03.07.2014г. „Ирели“ ООД

11.06.2014г.    трупи ОЗМ над 30см.             25.06.2014г.       03.07.2014г. „Пентоп“ ЕООД

11.06.2014г.    трупи фурнир и шел            25.06.2014г.       03.07.2014г. „Медбио фарма“ ООД

•25.08.2014г.           14001      10.09.2014г.    17.09.2014г.   „Арсов 90“ EООД

•11.09.2014г.            1405        23.09.2014г.    30.09.2014г.  „ВЕСИ 1991“ EООД

•18.09.2014г.           14002      02.10.2014г.    09.10.2014г.  ЕТ“БОБИ ДАНИ-Светлин Данаилов“

•09.10.2014г.            1406        22.10.2014г.   29.10.2014г.  ЕТ“СЪНИ 90-ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ“

•09.10.2014г.            1407        22.10.2014г.   29.10.2014г.  ЕТ“СЪНИ 90-ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ“

28.11.2014г.    тех. д-на и д-ва за огрев      10.12.2014г.       17.12.2014г. „Хайди“ ЕООД 

28.11.2014г.    трупи за бичене 18-29см     10.12.2014г.       17.12.2014г. „Ирели“ ООД

28.11.2014г.    трупи за бичене 30-49см.    10.12.2014г.       17.12.2014г. „Арсов 90“ ЕООД

28.11.2014г.    трупи за бичене над 50см.   10.12.2014г.       17.12.2014г. „Арсов 90“ ЕООД

28.11.2014г.    трупи ОЗМ 18-29см.              10.12.2014г.       17.12.2014г. „Ирели“ ООД

28.11.2014г.    трупи ОЗМ над 30см.            10.12.2014г.       17.12.2014г. „Пентоп“ ЕООД

28.11.2014г.    трупи за фурнир и шел       10.12.2014г.       17.12.2014г. „Медбио фарма“ ООД

За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements