Архив 2013г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия организира следните търгове:

Публикувано         обект         дата на търга       втора дата            спечелил

• 06.02.2013г.        1301             20.02.2013г.      27.02.2013г.     „СНЕЖИ-ГАБИ“ ЕООД

• 14.02.2013г.        1302             25.02.2013г.      04.03.2013г.     „ПЛАМ-ФОРЕСТ“ ЕООД

28.02.2013г.        1303             12.03.2013г.      18.03.2013г.     „Борис Иванов-58“ ЕООД

• 15.03.2013г.    игл. греди 8-14см         28.03.2013г.        04.04.2013г.  „АРСОВ 90“ ЕООД

15.03.2013г.     игл. дърва                     28.03.2013г.        04.04.2013г.  „СИМЕОНОВ ЛЕС“ЕООД

15.03.2013г.     игл. ритловици             28.03.2013г.        04.04.2013г.  няма спечелил

15.03.2013г.     игл. трупи над 30см.    28.03.2013г.        04.04.2013г.   „АРСОВ 90“ ЕООД 

15.03.2013г.     тех.д-на и д-ва огрев    28.03.2013г.      04.04.2013г.  „СИМЕОНОВ ЛЕС“ EООД

15.03.2013г.  трупи за бичене 18-29см      28.03.2013г.     04.04.2013г.  „АРСОВ 90“ EООД

15.03.2013г.  трупи за бичене над 30см.   28.03.2012г.     04.04.2013г.  „АРСОВ 90“ ЕООД

15.03.2013г.     трупи ОЗМ 18-29см.      28.03.2013г.       04.04.2013г.  „СИМЕОНОВ ЛЕС“ EООД

15.03.2013г.     трупи ОЗМ над 30см.     28.03.2013г.        04.04.2013г.  „АРСОВ 90“ ЕООД

15.03.2013г.     тр. фурнир и шел           28.03.2013г.        04.04.2013г.  „МЕДБИО ФАРМА“ ООД

•05.04.2013г.           1304              16.04.2013г.        23.04.2013г.  „ВЕСИ 1991“ ЕООД

30.05.2013г.           1305              12.06.2013г.        19.06.2013г.   „БОРИС ИВАНОВ-58“ EООД 

14.06.2013г.   игл.тр. за бичене над 30см        27.06.2013г.        04.07.2013г.  „Арсов 90“ ЕООД

14.06.2013г.        тр. за бичене 18-29см           27.06.2013г.        04.07.2013г.  „Арсов 90“ ЕООД

14.06.2013г.      тр. за бичене над 30см           27.06.2013г.        04.07.2013г.  „Арсов 90“ ЕООД

14.06.2013г.                 тр. ОЗМ 18-29см           27.06.2013г.        04.07.2013г.  „ВЕСИ 1991“ ЕООД

14.06.2013г.               тр. ОЗМ над 30см           27.06.2013г.        04.07.2013г.  „Пентоп“ ЕООД

14.06.2013г.               тр. фурнир и шел     27.06.2013г.        04.07.2013г. „Медбио фарма“ ООД

21.06.2013г.                     13002             02.07.2013г.        09.07.2013г.   „Рилекс 98“ ООД

05.07.2013г.                     13003            16.07.2013г.         23.07.2013г.  „ВЕСИ 1991“ ЕООД

13.07.2013г.                     13004             23.07.2013г.        30.07.2013г.   „АРСОВ 90“ ЕООД

05.08.2013г.                     1306              19.08.2013г.        26.06.2013г.  „Борис Иванов-58“ ЕООД

• 19.11.2013г.                   13005            02.12.2013г.         09.12.2013г.      „Арсов 90“ EООД

•29.11.2013г      тех.д-на и дърва огрев       11.12.2013г.         18.12.2013г.

•29.11.2013г.    трупи за бичене 18-29         11.12.2013г.         18.12.2013г.  „Ирели“ ООД

•29.11.2013г.    трупи за бичене над 30       11.12.2013г.         18.12.2013г.  „Арсов 90“ ЕООД

•29.11.2013г.     рупи ОЗМ 18-29                  11.12.2013г.         18.12.2013г.

•29.11.2013г.    трупи ОЗМ над 30                11.12.2013г.         18.12.2013г.  „Арсов 90“ ЕООД

•29.11.2013г.    фурнир и шел                       11.12.2013г.         18.12.2013г. „Медбио фарма“ ООД

Advertisements