Архив 2012 г.

УОГС „Петрохан“-с.Бързия организира следните търгове:

Публикувано          обект           дата на търга          втора дата          спечелил

• 16.05.2012г.            01               30.05.2012г.          05.06.2012г.         „Плам Форест“ EООД

• 16.05.2012г.            02               30.05.2012г.          05.06.2012г.         „Борис Иванов-58“ ЕООД

• 16.05.2012г.            04               30.05.2012г.          05.06.2012г.          „Плам Форест“ EООД

06.06.2012г.            07               18.06.2012г.          25.06.2012г.          „СНЕЖИ-ГАБИ“ EООД

19.06.2012г.            08                02.07.2012г          06.07.2012г.          „ПЕТРОХАН-ЛЕС“ ЕООД

• 12.07.2012г.            09                24.07.2012г.         31.07.2012г.          „Борис Иванов-58“ EООД

12.07.2012г.            10                24.07.2012г.         31.07.2012г.          „Плам Форест“ EООД

• 16.05.2012г.            03                30.05.2012г.         05.06.2012г.          „Плам Форест“ EООД

• 16.05.2012г.    дьрва за огрев    28.05.2012г          04.06.2012г.         „ЛАВА-Л“ ЕООД

• 16.05.2012г.   ОЗМ 20-30см.      28.05.2012г.         04.06.2012г.         „Плам Форест“ ЕООД

06.06.2012г.             05              18.06.2012г.          25.06.2012г.          „АРСОВ 90“ ЕООД 

06.06.2012г.             06              18.06.2012г.          25.06.2012г.          „РИЛЕКС 98“ ООД

13.08.2012г.   дърва за огрев    24.08.2012г.          29.08.2012г.         „ПЕТРОХАН ЛЕС“ ЕООД

•  31.10.2012г.            11              12.11.2012г           19.11.2012г.         „Блан-67“ ООД

 31.10.2012г.             12              12.11.2012г.          19.11.2012г.          „Веси 1991“ ЕООД

• 31.10.2012г.             13              12.11.2012г.          19.11.2012г.         „Рилекс 98“ ООД

07.12.2012г.     тр. фурнир и шперплат       9.12.2012г          28.12.2012г.  „Медбио фарма“ ООД

07.12.2012г.     тр. за бичене над 30см.       19.12.2012г.         28.12.2012г. „АРСОВ 90“ ЕООД

 07.12.2012г.     тр. за бичене 18-29см.         19.12.2012г.         28.12.2012г.  „АРСОВ 90“ ЕООД

07.12.2012г.     тр. ОЗМ над 30см.               19.12.2012г.         28.12.2012г.  „АРСОВ 90“ ЕООД

07.12.2012г.   тр. ОЗМ  18-29см                 19.12.2012г.        28.12.2012г.  „Петрохан-лес“ ЕООД

 07.12.2012г.   тех. д-на и д-ва за огрев      19.12.2012г.        28.12.2012г.  „Петрохан-лес“ ЕООД

07.12.2012г.     игл. тр. за бичене над 30см. 19.12.2012г.         28.12.2012г. „АРСОВ 90“ ЕООД

07.12.2012г.  игл. греди 8-14см.  19.12.2012г.  28.12.2012г.  ЕТ „Боби-Дани-Светлин Данаилов“

07.12.2012г.         игл. ритловици                      19.12.2012г.         28.12.2012г.

07.12.2012г.     игл. тех. д-на и д-ва огрев    19.12.2012г.   28.12.2012г.   „Петрохан-лес“ EООД

Advertisements