Търгове и процедури 2017

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

04.10.2017г.                   17006             18.10.2017г.

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

09.08.2017г.                   1704                 24.08.2017г.            „ПЛАМ ФОРЕСТ“ EOOД  

                                               

      За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements