Търгове и процедури 2018

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС  :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

 

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект               дата на търга          спечелил

12.06.2018г.                   1803                 27.06.2018г.     „ДИРАДА 2011“ ЕООД

 

 

                                               

      За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements