Търгове и процедури 2017

УОГС „Петрохан“-с.Бързия , организира следните търгове :

1.Търг с явно наддаване за възмездно ползване, чрез продажба на прогнозни количества дървесина по асортименти :

дата на публикация       обект              дата на търга           спечелил

24.11.2017г.         тр. фурнир и шел      14.12.2017г.

24.11.2017г.    тр. за бичене над 30      14.12.2017г.

24.11.2017г.       тр. за бичене 18-29     14.12.2017г.

24.11.2017г.                    ОЗМ над 30     14.12.2017г.

24.11.2017г.                      ОЗМ 18-29     14.12.2017г.

2.Процедура, открит конкурс – сеч, извоз и рампиране на временен склад на EСД, ССД и ДСД – сеч, извоз и редене на фигури на дърва за огрев на временен склад:

дата на публикация       обект                 дата на търга          спечелил

05.12.2017г.                   1705                    20.12.2017г.

05.12.2017г.                   1706                    20.12.2017г.

                                               

      За допълнителна информация – тел. 09523/2658   инж. Любомир Новков

Advertisements